Nasi eksperci

Damian Korczyński

Absolwent Uniwersytetu Medycznego w Lublinie w 2010 roku. W trakcie studiów pracował naukowo w kole naukowym z chirurgii stomatologicznej oraz pedodoncji. Jest współautorem prac naukowych:

• „Co dalej z profilaktyką stomatologiczną? Aktualna ocena wiedzy lubelskich licealistów”
• „Stan wiedzy lubelskich licealistów a rzeczywiśtość- profilaktyka stomatologiczna”
• „Piękny uśmicha gwarancją sukcesu?- czyli czy lubelscy licealiści dbają o estetykę uśmiechu”
• „Profilaktyka stomatologiczna u młodzieży w wieku 16-18 lat na podstawie badania ankietowego”
• „Świadomość prozdrowotna wśród lubelskich licealistów”

Będąc aktywnym uczestnikiem zjazdów wygłosił referaty na temat:
• „Rekonstrukcje zębów z dużą utratą tkanek twardych”
• „Rola periodontologa w leczeniu interdyscyplinarnym”

Obecnie członek Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego, Polskiego Towarzystwa Periodontologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Stomatologii Laserowej.

Powrót

Nasi eksperci

odpowiadają na Wasze pytania.