Projekt Promocja innowacyjnych laserów SMART firmy LASOTRONIX na rynkach zagranicznych - dotacja UE

Firma Lasotronix  realizuje projekt „Promocja innowacyjnych laserów SMART firmy LASOTRONIX na rynkach zagranicznych poprzez udział w branżowym programie promocji" finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 w ramach poddziałania 3.3.3: Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand 

Celem projektu jest promowanie sprzętu i wyrobów medycznych marki SMART firmy LASOTRONIX oraz MPG w krajach Zatoki Perskiej.
Wnioskodawca rozszerzył możliwości zastosowania lasera o nowe dziedziny, tj. neurochirurgię, terapię
bólu oraz podiatrię. W związku z poszerzeniem obszaru działalności Lasotronix planuje pozyskać nowych
dystrybutorów do stałej współpracy w krajach Zatoki Perskiej i ZEA.

W rezultacie tego kompleksowego przedsięwzięcia przewiduje się umocnienie rozpoznawalności marki produktów LASOTRONIX na świecie, a w konsekwencji wzrost konkurencyjnej pozycji na tych rynkach. Realizacja projektu pozwoli firmie nawiązać nowe kontakty handlowe i podpisać nowe kontrakty. W dalszej perspektywie sukces realizacji opisywanego przedsięwzięcia pozwoli firmie na rozwój swojej oferty produktowej i dalszą ekspansję eksportową na nowe rynki.

 

Wartość projektu: 159 000,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 119 250,00 zł

Okres realizacji projektu: 01.04.2021 - 31.12.2021

 

W ramach projektu zaplanowano następujące działania promocyjne:
1. Udział w charakterze wystawcy w imprezie targowo - wystawienniczej ARAB HEALTH 2021
2. Udział w charakterze wystawcy w imprezie targowo - wystawienniczej AEEDC 2021
3. Udział w Polsko - Emirackim Forum Gospodarczym

Powrót