Nasi eksperci

Michał Lubaś

Absolwent Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego Wydziału Lekarskiego Oddziału Stomatologii. Dyplom lekarza dentysty uzyskał w 2005 roku. Realizując program nauczania aktywnie uczestniczył w kole naukowym protetyki stomatologicznej odkrywając w tej dziedzinie stomatologii swoją pasję. Kontynuując swoje zamiłowanie podjął współpracę ze specjalistą protetyki stomatologicznej doktorem Wojciechem Kolanko, właścicielem Kliniki Stomatologicznej „KOLADENT” w Krośnie.
Na przestrzeni 12 lat aktywności zawodowej udało mu się znacznie wzbogacić swoją wiedzę i umiejętności kliniczne, które z powodzeniem wykorzystuje w swojej pracy.
Już jako młody adept stomatologii intensywnie poszerzał swoją wiedzę uczestnicząc w licznych szkoleniach, konferencjach i sympozjach.
Od 2006 roku członek Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego oddziału Krośnieńskiego. Będąc aktywnym uczestnikiem zjazdów wygłosił kilka referatów:
• „Licówki porcelanowe”,
• „Cementowanie uzupełnień pełnoceramicznych”,
• „Materiały wyciskowe stosowane w protetyce uzupełnień stałych
• „Rekonstrukcje zębów z dużą utratą tkanek twardych”


W 2008 roku założył gabinet stomatologiczny „MILUDENT” w Jaśle, który obecnie działa na zasadach podmiotu leczniczego.

W 2009 roku rozpoczął specjalizację z dziedziny protetyki stomatologicznej pod kierownictwem lekarza dentysty Wojciecha Kolanko w Krośnie.
Dyplom specjalisty z dziedziny protetyki stomatologicznej uzyskał w roku 2014.
Członek Polskiego Stowarzyszenia Implantologicznego i ICOI

Powrót

Nasi eksperci

odpowiadają na Wasze pytania.