Dotacja_Poddziałanie 3.3.3: Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand.

 

Firma Lasotronix Marcin Pokora realizuje projekt „Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 3.3.3 Wsparcie MŚP w Promocji Marek Produktowych – Go To Brand.”

 

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020,

Poddziałanie 3.3.3: Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand.

Celem projektu jest kompleksowe promowanie sprzętu i wyrobów medycznych marki SMARTm firmy LASOTRONIX głównie na wybranych perspektywicznych rynkach Zjednoczonych Emiratów Arabskich, RPa, Afryki oraz Chin. W rezultacie realizacji tego kompleksowego przedsięwzięcia przewiduje się umocnienie rozpoznawalności marki produktow LASOTRONIX , a w konsekwencji wzrost pozycji konkrencyjnej firmy na tych rynkach.

Wartość projektu: 575 763,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 374 480,00 zł

Okres realizacji projektu 08/08/2016 - 31/03/2019

 

 

W ramach projektu firma LASOTRONIX bierze udział w :

Targach Arab Health 2017 (30.01-02.02.2017r.)

Targach Iran Health 2017 (15.05-18.05.2017r.)

Targach Medica 2017 (13.11-16.11.2017r.)

Targach Arab Health 2018 (29.01-01.02.2018r)

Misji Gospodarczej do Chin związanej z targami CMEF Spring 2018 (10.04-14.04.2018r)

Misji gospodarczej do RPA związanej z targami Africa Health 2018 (28.05-01.06.2018r)

Targach Medica 2018 (12.11.-15.11.2018r)

Targach Arab Health 2019 (28.01-31.01.2019r)

oraz

Dokona zakupu usługi doradczej dotyczącej umiędzynarodowienia firmy LASOTRONIX na rynku chińskim

 

 

 

 

Zdjęcia

Powrót